UCK DRKONGO

Välkomna till UCK "UTVECKLINGS CENTER KONGO" DRKongo i Kivuprovinsen.

Vi är en NGO "icke-statligorganisation" utan politiska och religiösa åsikter.

I vår Värdegrund är basen om barns rättigheter; BARNKONVENTIONEN samt de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.

Vår hjälp vänder sig till, i första hand föräldralösa barn s.k. "gatubarn" Utvecklings center skall vara både hem(innebär två föräldrar till 8 barn) grundskola och yrkesutbildning, som ger en självförsörjnings möjlighet som slutmål.

mer info. se projekt