UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

UCK DRKONGO

Välkommen

Klicka på GILLA - Tack

TACK FÖR ATT DU DELAR HEMSIDAN

 

Välkomna till UCK "UTVECKLINGS CENTER KONGO" DRKongo i Kivuprovinsen.

Vi är en NGO "icke-statligorganisation" utan politiska och religiösa åsikter.

I vår Värdegrund är basen om barns rättigheter;

BARNKONVENTIONEN samt de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.

Startade för ca två år sedan projektet UCK DRKongo; Utvecklings Centrum som skall byggas upp i DRKongo. Utanför Goma som är provins-stad i Nord Kivu.

Kivuprovinsen är till ytan som ½ Sverige och är befolkad med 8 miljoner människor.

Vår hjälp vänder sig till, i första hand föräldralösa barn s.k. "gatubarn" Utvecklings center skall vara både hem(innebär två föräldrar till 8 barn) grundskola och yrkesutbildning, som ger en självförsörjnings möjlighet som slutmål.

mer info. se projekt

”Lite” om DRKongo;

Huvudstaden Kinshasa, Befolkning: 80 miljoner på ytan 2 345 km2, vilket är 5 gånger Sveriges yta.

BNI Sverige är 50 000 $, i DRKongo 716 $. BNI är köpkraft per invånare och år. Barn i åldern upp till 9 år, ca 10 miljoner.

Det är ett av tio länder, rikast på mineraler som är koppar, diamanter, kobolt, guld, kadmium, petroleum, silver, zink, mangan, tenn, germanium, uran, radium, bauxit, järnmalm, kol, även timmer, ädelträ, palmolja, kautschuk, men också ett av de fattigaste länderna.

 

PÅ 1960-talet producerades det i landet 10 % koppar och 50 % kobolt av världs-produktionen samt 70 % industri-diamanter.

Behovet av hjälp är stort, inga barn- eller bostadsbidrag betalas ut. Skola på alla nivåer betalas privat samt all sjukvård.

Någon inkomstskatt betalas inte, det förklara givetvis förhållandet, ca 80 % är arbetslösa av befolkningen.

Där såg ”vi” behovet, de mest utsatta, de som inte hade föräldrar; de skall vi hjälpa, de föräldralösa barnen, även barn med handikapp och barnsoldater.

Projektets målsättning är att bilda en ”ny” familj med två vuxna som föräldrar. De får ett eget boende med tre rum, ett för föräldrarna och de andra två, för barnen 6-8 st. Föräldrarna bör ha två uppgifter, som föräldrar, men även en uppgift i projektet.

Grunden för barnen är att kunna skriva, räkna och läsa som första nivån, som gör att de sedan kan fortsätta till en yrkes-utbildning. I skolutbildningen skall ingå trä- och syslöjd. Yrkesutbildning skall bedrivas, inom byggsektorn, mekanik (bil-maskin-rep.) jordbruk och djurskötsel, finsnickeri, textil, sömnad mm.

Målet för varje barns utbildning, är att i förhållande till dennes förmåga, uppnå en självförsörjningsnivå.

Det kan ske genom yrkesutbildning, starta eget företag eller deltaga i någon verksamhet  inom projektet

Exempel på projektets egna verksamheter är köket, som kommer att vara en del i utbildningen, Exempel att förädla olika produkter från det egna jordbruket.

I verkstadslokalerna kommer det omgående att startas produktion. Produktion av dörrar och fönster med karmar till hus. Sängar, hyllor, bord, pallar, skolbänkar och stolar.Lister i olika profiler mm. Även likkistor i ”paket” som underlättar leveransen/transporten.

Maskinparken sätter gränserna för omfattningen i snickeriet. I verkstadslokalen kommer reparationer av olika maskiner, fordon och bilar att utföras. I snickeriet, verkstaden, jordbruket, dispensären samt i köket, kommer omgående att anställas kunnig personal, som startar tillverkning och service. Även i maskinverkstaden kommer vi att utföra arbeten, allt detta, kommer att inbringa inkomster för drift, underhåll och byggnader, efter behov och möjlighet.

DETTA HÄNDE VID SENASTE BESÖKET I DRKONGO/GOMA

Kom hem från en veckas arbete i DRKongo Goma. Alla dokument för start av projektet är klara och en styrelse för UCK DRKongo utsedd.

Vid detta besök hade UCK skaffat en ny kontakt, som heter Amitie Bwirabuchiza Shamavu. Han bor med familj, fru och två barn och arbetar i Stockholm.

Han är född i DRKongo Goma och kan Franska och Swahili ,vilket behövs när man skall göra affärer, skriva kontrakt samt tolka olika lagar och paragrafer.

De: Andre A. och Bienfait S. samt Amities fru Maria har varit de drivande i denna tidsmässigt korta process, förhandlat fram alla dokument för start av projektet.

Andra kontakter som har skapats är med företag, inom juice och vatten tillverkning. En fotbollsakademi, som har behov av fotbollsplaner med omklädning och dusch möjligheter. Företag, som producerar ägg och avlar fram kycklingar.

En skogsägare, som i dag levererar virke till Kenya, vill på ett för honom enklare sätt leverera till oss i Goma.

Även legotillverkning, en kontakt har tagits med en möbeltillverkare (i Goma), som vill ha hjälp med tillverkning av olika detaljer till företaget. 

Ett kooperativ är kaffeproducent, från frö till färdigt kaffe vill samarbeta för import till Sverige.

Vi hade bland annat med fröprover från Sverige, som genast såddes.

Skrivmaterial (mycket donerat) blev grunden till en ”ambassadör” för byggandet av kontakter; skola till skola, mellan våra länder

MEN, MEN, DET MEST OTROLIGA ;

Vår kontakt Amitie, hade flera förslag på mark, men en fantastik möjlighet ”fixade” han. Ett markområde på 15 ha en ½ tim. körning utanför Gomas stad.

På markområdet finns byggnader, ett för kök och matsal samt tre för utbildning; för skola, snickeri samt mekanik.

Även sex ”familjehus” var påbörjade, tak saknades.                                                           

Ägaren en afrikan har byggt dessa hus för att starta ett liknande projekt som UCK.             ALLT TILL SALU för priset, 4 000 000 skr Då är det 15ha.mark, 4 hus på 130m2 vardera, två fristående toaletter, 30 kw. generator och två vattentorn.

Familjehusen skall färdigbyggas med plåttak och innerväggar.

Inköp av maskiner och verktyg till alla verksamheter sker i Sverige, samt mediciner och utrustning för dispensären. Fordon såsom bilar och arbetsmaskiner köpes i billigaste landet. Kostnad ca 2 000000 sek.

Arbetet; NU är att ordna finansieringen ”svettigt”?

JA ! JA ?

TACK FÖR DIN GÅVA

BG. 789-7879

Gåva

 

Nyhetsbrev

Plats för reklam och samarbetspartner

Vill du också ha en egen hemsida eller synas här ?

Kontakta Jouni Wingstrand på 0739 - 45 49 07