UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

1:a Förundersökning för projekt UCK i DR KONGO.

Besök i Kivuprovinsen 2015.11.11-2015.12.09 Vi, Kabibi Luneno och Bengt Nilsson anländer till Goma. Det var 22 års sedan vi var i DRKongo. Staden Goma har troligen ökat 5-8 ggr, anledningen är den urbanisering som pågår i DRKongo. I dag ser man att stora, vackra hus har byggts i centrum, de fattiga kvarteren har även de naturligtvis ökat i omfattning. Ett av problemen, som uppstår vid urbanisering är att det inte odlas på landsbygden. Många förändringar har skett, symbolen för Goma, träcykeln är placerad, som staty i den största rondellen i staden. Gator och vägar har ej ändrats nämnvärt, bortsätt från avenyn som idag består av 2 gator i körbart skick.

Målgruppen: uppfattningen är att 500-1000 barn lever på gatorna. Hur många, som lever i familjeförhållanden är svårt att bedöma. Någon direkt kontakt med målgruppen har ej tagits.

Personal: löneförhållanden enligt vår information är följande, Polis/vakt ca 100 $/ månad. Kvinnor, som arbetar med handel eller hantverk behöver tjäna ca 100 $/ månad. Högutbildade tjänar ca 600 $/månad. Personer, som arbetar i välbeställda familjer får mat och tak över huvudet samt några $ /månad.

Markbehov: Vi besökte 6 olika områden i Goma och Bukavu. Priserna varierade från 150-2000$/ ha och i några fall otroligt höga priser. Det fanns även möjlighet till gratis mark. Förhandlingar ägde ej rum, men kommer att ske vid nästa besök.

Marknad: Material till byggnation, och övrig utrustning, tex. verktyg, maskiner, fordon, sjukvård finns att köpa, men för att starten ska gå så friktionsfritt som möjligt krävs, att det mesta inköps från Sverige. Det är viktigt att reservdelar finns med för underhåll under de närmaste åren.

Sjukvård/Dispensär: Egen sjukvård på dispensärnivå är nödvändig. Befintlig möjlighet till sjukvård är dyr.

Jordbruk/Skogsbruk: Tidigare har vi nämnt urbaniseringens problem. Projektets mål är att få mark på landsbygden, för att bli självförsörjande på jordbruksprodukter, detta gäller även skogsbruket.

Skola/bibliotek: Materiel bör importeras.

Säkerhet: Vår bedömning idag, är att säkerheten i staden är god, men längre ut på landsbygden är den mycket osäker.

Infrastruktur/Transporter: De numrerade vägarna( Riksvägarna ) är relativt körbara, medan övriga vägar oftast är i mycket dåligt skick. Under regnperioden är alla vägar sämre.

Start: Inför start krävs ytterligare besök för att få till avtal i första hand ang. markområde och hur marknaden för vårt materialbehov har utvecklats. Se foton och övrig information, eller kontakta oss om du vill veta mer.

24 jan 2016