UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

DRKongo

En sammanfattning av läget i DR Kongo, från åren ca 2007. Landet är en av tio länder som är natur rikaste i världen. En av tio som är fattigast, 80 % tjänar under 1 $ per dag. Kvinnorna föder 6-7 barn,950 kvinnor av 100 000 avlider vid förlossningen. 129 barn av 1000 dör vid födelsen, 205 barn av 1000 före 5 års ålder. 47 % är under 15 år, det finns 10-tusentals gatubarn,28% går i grundskolan. 30 000 avlider varje månad av svält, sjukdomar, konflikter, 73 % av befolkningen är undernärda. 50 % är utan rent vatten, medellivslängden är 43 år.