UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

FÖRSTA ARBETET KLART

Nu var det första arbetet klart, under ca 1,5 till 2 år, då menar jag fram till vår hemsida. Projekt iden och Riskanalysen som är det grundläggande för att ”göra” något. Nivån på detta arbete, som vi i styrelsen ser på det, är det på det plana källargolvet.

I morgon är vi i Afrika, Kabibi L. och Bengt N. Förundersökningens agenda ligger som grund för att få in. hur det framtida arbetet kommer att utvecklas. Det viktigaste med besöket är att finna kontakter, som ger ”kemi”, för att få en bra stabil grund för projektets MÅL. (Visionen är att detta projekt skall leva vidare som en institution) Rekommenderar er att läsa under DRKongo, för att ge er en bild av detta land.

Under tiden vi är i Kongo kommer inga rapporter, ett sammandrag av besöket kommer på bloggen i mitten december 2015.

Kabibi och Bengt

10 nov 2015