UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

Nytt besök i Goma

HEJ NU ÅKER VI Bengt & Kabibi till DRKongo, Goma Det blir en fortsättning på förra besöket, som var mer av karaktären ” vem och vilka” är närvarande i nutiden. Då det var 22 år sedan vi varit på platsen. Nu ser ”Agendan” mer konstruktiv ut: Ett kontrakt / avtal måste upprättas, på mark för byggnader och jordbruk. Hur detta kommer att utformas är en förhandlings sak, som bestäms av många olika saker. Vilka personer, lagar och paragrafer samt och inte minst priser. Vi måste besöka olika institutioner och platser för att se verkligheten, för att få en utgångspunkt för startnivån för UCK. UCDRKongo skall startas som NGO organisation i Goma som bas, registreras och styrelse –medlemmar utses. UCK skall söka arbetstillstånd och med det följer en ansökan att som internationell NGO organisation även få importera tullfritt. En kvinnogrupp har börjat att formats, hur den skall organiseras kommer att diskuteras och vilka uppgifter den skall ha. Ett och det viktigaste, för UC, är att nå målgruppen och hur lagar gäller för att ta över ansvaret för dessa barn. Även vad som gäller att starta skola, dispensär osv. Frågan också är hur och om skall denna grupp integreras i UC ? Alltså vem skall lösa de olika uppgifterna och vem skall vara ansvarig ? Vi avreser den 2016.05.30 hemma 2016.06.22

26 maj 2016