UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

Rapport andra förundersökning - besök 29/05 – 22/06, Goma DR Kongo

Avresa från Landvetter Göteborg 29/05 kl. 6.30 mellanlandade Bryssel ankom Kigali Rwandas huvudstad kl. 22.00. Än en gång i landet där plastpåsar och skräp är förbjudet. Staden är mer än skön att besöka, vi besökte en marknad, som bestod av små bodar och det fanns inte ett papper eller någon form av skräp, helt otroligt men tydligen fullt ut möjligt. Detta ”fenomen” var lika tydligt den ca 12 mil långa vägen (inte ett hål i vägen och lika rent) till Goma i DR Congo. Här märktes en tydlig förändring; tyvärr till det sämre. I staden finns på många platser så många hål i gatorna att inget mellanrum existerar.

Vi följde en preliminär agenda.

Markområde

Första förslaget denna gång var en bit utanför Sake, en marknadsplats ca 2,5 mil från Goma.

Platsen för tomt och jordbruksmark låg ca 5 kilometer från Sake, alltså totalt 3 mil från Goma, bilkörning ca 40 minuter. Tomten låg efter ”stora” vägen och var på 10 000m2. Jordbruksmarken låg högre upp på bergssidan och var på ca 40 000m2 . Den bestod av svart mycket lätt jord, som har förmågan att släppa igenom vattnet vid regn, men även behålla en del. Området här består av denna sorts berg som man odlar på. Med som kunnig hade vi en agronom, med lokal kännedom. Det blir tre gånger ytan att odla på, därför att man kan odla tre gånger per år. Områdena nere på slättmarken är ett landskap där det föds upp kor.

Internationell organisation

Agendan var att på plats starta organisationen UCK DR Congo samt att få bli erkända, som en internationell hjälporganisation. Detta är förutsättningen för att få tillåtelse, att driva skola och dispensär, samt inte minst att få importera det material som behövs i projektet tullfritt.

Vi har med oss hem de paragrafer, som ansökan innehåller, på Franska. Den skall nu översättas. På vårt kommande möte skall en genomgång göras , godkännandet av styrelsen samt underskrift, vilket sedan översändes till vår kontakt i DR Congo.

Vattenförsörjning i staden

Besöket på pumpstationen för stadens vattenförsörjning, där fanns tre pumpar och en stor generator. De har inte kapacitet att försörja hela Goma stad med vatten. Vattnet pumpas direkt upp genom rör. På många platser var rören av och bortkopplade, så systemet var långt ifrån heltäckande. Om man i stället pumpade upp vatten i ett vattentorn och därmed ökade trycket, i systemet, hade flera blivit försörjda. Träffade många personer, som visade intresserade för projektet.

En man har arbetat för Katolska Kyrkan som koordinator, med hjälp till organisationer att starta sina verksamheter. Han har hjälpt oss med att ordna de dokument som erfordras och är vår kontaktman.

Vi träffade ett 15-tal personer, nu den andra gången. Budskapet var att de som är intresserade kan lämna in en CV och vad de vill tillföra till projektet.

Dispensär

Dispensären, är en viktig del för starten och vad som behövs i mediciner och övrig utrustning. Vi har kontakt med en sjuksköterska, hon kommer med förslag över vad som erfordras för projektets målgrupp samt för de anställda.

Kvinnogruppen

Kvinnogruppen skall vara behjälplig med att utse vilka barn som skall ingå i projektet. Detta är en viktig del att ge ”rätt barn” denna möjlighet och se vem som har största behovet. Kvinnogruppens hus (lokal) blev totalt nedbränd när vulkanen hade sitt utbrott 2011 . Även deras material förstördes då. Behovet av nya lokaler är en viktig del i deras arbete.

16 jul 2016