UCK DRKONGO

Människor längtar efter att tro och att lita på någon

Riskanalys

Svenska

analysen.pdf

bilaga-2-intressenter.pdf

bilaga-3-riskanalys-ok.pdf

bilaga-4-gantt-kort-ok.pdf

bilaga-5-swot-analys.pdf

bilaga-6-a3.pdf

bilaga-7-pest-analys.pdf

bilaga-8-projektorganisation-uck.pdf

bara-figur-5x5-modellen-med-text.pdf

English

analysis.pdf

annex-2-stakeholders.pdf

appendix-3-risk-analysis.pdf

bilag-4-gantt-cards.pdf

appendix-5-swot-analysis.pdf

appendix-6.pdf

appendix-7-pest-analysis.pdf

appendix-8-project-organization-kla.pdf

project-description.pdf

Français

analyse.pdf

annexe-2-les-parties-prenantes.pdf

annexe-3-analyse-des-risques.pdf

bilag-4-cartes-de-gantt.pdf

annexe-5-analyse-swot.pdf

annexe-6.pdf

annexe-7-analyse-pest.pdf

annexe-8-organisation-du-projet-uck.pdf

description-du-projet.pdf