Välkomna till

UCK Utvecklings Center DR Kongo

Vår värdegrund ; barns rättigheter,
barnkonventionen samt mänskliga rättigheter.

Nyheter från UCK

Projektets målsättning:

Hjälpa föräldralösa barn , skapa familjer med 2 vuxna och 6-8 barn.

Ge barnen grundutbildning samt en yrkesutbildning för att bli självförsörjande.

Inom projektet kommer att finnas maskin och snickeriverkstad, jordbruk med djurhållning

Förädling av jordbruksprodukter sker i vårt kök.

Dispensär kommer att finnas.

Dessa verksamheter kommer att användas för utbildning och arbeten som utförs,

de kommer att bidraga till vår försörjning

Vi vill uppmana att göra något unikt, speciellt och medmänskligt.

Skänk en slant till vårt arbete för dom som varken har familj,

mat eller tak över huvudet, varje krona räknas.

Vi tror på att alla barn i världen oavsett var de föds ska ha en

positiv framtidstro, hjälp oss göra detta möjligt, tack.

Kontakta oss

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

ÖNSKAR VÅRA GIVARE OCH SPONSORER ETT GOTT NYTT ÅR

© UCK DR KONGO - Bankgiro 789-7879 - Swish 1233-957792 - TACK FÖR DIN GÅVA - Org. Nr 802491-5756