Välkomna till UCK UTVECKLINGS CENTER KONGO

DrKongo  i Kivuprovinsen.
Vi är en NGO "icke-statligorganisation"
utan politiska och religiösa åsikter.
I vår Värdegrund är basen om barns rättigheter;
BARNKONVENTIONEN samt de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.

© UCK DR KONGO - Bankgiro 789-7879 - Swish 1233-957792 - TACK FÖR DIN GÅVA - Org. Nr 802491-5756